२०१८ विश्वकप सुरु हुन ५३ दिन बाँकी: हेर्नुहोस् विश्वकप २०१४ को उत्कृष्ट गोलहरु (विश्वकप विशेष)

फीफा २०१८ विश्वकप सुरु हुन ५३ दिन मात्र बाकी छ। यो फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगित हो । खेलाडीहरु को लागि यो जीवनको सबैभन्दा ठूलो क्षण हो र विश्वकप संग सम्बन्धित धेरै यादगार क्षणहरू छन्। तिनीहरू मध्ये विश्वकप २०१४ को ३० उत्कृष्ट गोलहरु हामीले तल सूचीबद्ध गरेका छौं!

 

विश्वकप विशेष अरु लेखहरू पनि पढ्नुहोस्: – २०१८ विश्वकप सुरु हुन ५५ दिन बाँकी: हेर्नुहोस् विश्वकपका यी यादगार क्षणहरू