वल्वेर्देले क्लब छोडे बार्सिलोनाले रॉबर्टो मार्टिनेजलाइ भित्राउने ।

बेल्जियमका कोच रॉबर्टो मार्टिनेज बार्सिलोनामा जान सक्ने खबर आएको छ। बार्सिलोनाका प्राय खेलाडी र क्लब अध्यक्षले वल्वेर्देलाइ समर्थन गरे उनि आफै क्लब छोड्न सक्ने सम्भावनाहरू र हल्लाले, बार्सिलोनाले नयाँ प्रबन्धक भित्राउन केहि नामहरु तयार रहेको खबर छ र उक्त सुचीमा रॉबर्टो मार्टिनेजको नाम धेरै माथि रहेको खबर छ।


वल्वेर्देले क्लब छोडे रॉबर्टो मार्टिनेजलाइ भित्राउन बार्सिलोना तयार रहेको RAC1ले खबर गरेको छ।र वल्वेर्देले आफै क्लब छोडे मात्र रॉबर्टो मार्टिनेजलाइ भित्राउन कुरा भएको छ र बार्सिलोनाले वल्वेर्देलाइ बरखास्त गर्ने केहि योजना नरहेको स्पष्ट गरेका छन्।