मटुइडि युभेन्ट्समै रहने

मौरिजियो सारीलाई आफ्नो उच्च स्तरको प्रदशन गरे पछि ब्लसी मटुइडि युभेन्ट्समा नै रहने भएको छ। यध्धपी, सबै प्रकृयाहरु भने सकिसकेको छैन।

केही हप्ता अघि, कल्सियोमेर्कातोको अनुसार युभेन्ट्सका खेल निर्देशक फाबियो पाराटीसीले ब्लसी मटुइडिको एजेन्ट मिनो राइओलासँग नयाँ सम्झौताबारे छलफल भएको जनाए। उन्को सम्झौता जुन २०२० मा समाप्त हुनेछ।

तलबको तथ्या्क समान रहने छ (वार्षिक ३.५ मिलियन), बोनस परिवर्तन हुन सकने छ भने राइओलाको कमिसनमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने छ ।

तर नविकरण भने हुने देखिन्छ।