नेमार माथि पीएसजीले येस्तो कारवाही गर्ने

पीएसजीको नेमार माथि कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको खबर आएको छ। नेमार पीएसजी संग प्रि-सिजन प्रशिक्षणमा समिल नभए पछि पीएसजी उनिबाट धेरै क्रोधित भएको थियो र उनि माथि कारवाही गर्ने कुरा गरका थिए र खबर अनुसार पीएसजीले उनि माथि £३४०,००० को जरिमाना लगाउने छ।


Marcaको अनुसार नेमार पीएसजीको प्रि-सिजन प्रशिक्षणमा नआए पछि क्लबले उनि माथि £३४०,००० को जरिमाना लगाउने छ, खबर अनुसार पीएसजीले उक्त रकम नेमारको जुलाईको तलबबाट काट्ने छ।